การใช้ Clone Stamp Tool

เครื่องมือ Clone Stamp จะนิยมใช้ในการรีทัชภาพ ลบริ้วรอยต่าง ๆ โดยใช้หลักการ ทำสำเนาภาพจากจุดหนึ่ง
ไปยัง อีกจุดหนึ่ง เป็นการยืมภาพจากบริเวณด้านข้างมาใช้

1.เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมา จะเห็นว่าภาพนั้นมีข้อความอยู่ข้างหน้าดารา ซึ่งเราไม่ต้องการ
จึงจะ ลบข้อความส่วนเกินนั้นออก ดังนี้


2.เลือกเครื่องมือ Clone Stamp Tool ที่แถบเครื่องมือ นำเครื่องมือ Clone Stamp ไปวางไว้ใกล้ส่วนที่เราจะลบตัวอักษร
โดยการกด Alt+Click เพื่อเป็นการเก็บรายละเอียดของส่วนที่เราต้องการ แล้วนำมาแปะแก้ไขส่วนเกินที่เราไม่ต้องการออก
แล้วก็ใช้เครื่องมือ Clone Stamp คลิกทับบริเวณที่เราไม่ต้องการนั้น ส่วนที่เราไม่ต้องการนั้นก็จะหายไป

ซึ่งเราสามารถปรับขนาดของ Clone Stamp ตามต้องการได้ที่ ออฟชั่นเมนูบาร์

เพียงเท่านี้ส่วนเกินที่เราไม่ต้องการบนภาพก็จะหายไป