เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
ลิ้งค์แนะนำ
 
ลิ้งค์น่าสนใจ
บริการภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
ประวัติบุคคล
จดทะเบียนนิติบุคคล
ร้องทุกข์ กับนายกฯ

สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ

รวมเว็บร้องทุกข์
 


::: คำขวัญจังหวัดพิจิตร => ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร   รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน <= + => ต้นไม้ประจำจังหวัด   ต้นบุนนาค <= :::
ข้อมูลทั่วไป
รหัสโรงเรียน 07660602
วันก่อตั้งโรงเรียน 16/05/2518
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
Phiboonthammavetwittaya
ที่อยู่
เลขที่ 34 หมู่ที่ 5 ถนน  ตำบลบางคลาน   อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร   66130
หมายเลขโทรศัพท์
056-669200   หมายเลขโทรสาร 056-669199
E-Mail
phi-boon@hotmail.com
WebSite
www.phiboonthammavet.com
ผู้บริหารโรงเรียน

นายเกษม ชื่นเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ 0872097900

นายทะเบียนโรงเรียน
นายมานพ บุญยิ่ง  หมายเลขโทรศัพท์ 084-2312554
ตราโรงเรียน /
อักษรย่อโรงเรียน

พ.ว. ( พิบูลธรรมเวทวิทยา )

สีประจำโรงเรียน
สีเทา กับ สีแสด
        สีเทา      หมายถึง  ความคิดหรือสมอง ที่คิดแต่สิ่งดีงาม  สร้างสรรค์
        สีแสด    หมายถึง  สีเหลืองผสมกับสีแดง  หมายถึง ความกล้าหาญที่จะคิด
                                      สร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงาม  และถูกต้อง กล้าทำ  กล้าคิด                                          อย่างมีเหตุผล


จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2557

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

16

12

28

ม.2

20

8

26

ม.3

17

15

32

รวม  ม. ต้น

53

35

88

ม.4

16

15

31

ม.5

16

13

29

ม.6

13

12

25

รวม  ม. ปลาย

45

40

85

รวมทั้งหมด

98

75

173

 
     
 
Copyright © 2008 Webmaster :: Phiboonthammavetwittaya E-Mail :: Phi-boon@hotmail.com
Administrator :: Wirot Jekawong E-Mail :: aob_je@hotmail.com
สังกัด : สพท. พิจิตร เขต2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ