เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
ลิ้งค์แนะนำ
ลิ้งค์น่าสนใจ
บริการภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
ประวัติบุคคล
จดทะเบียนนิติบุคคล
ร้องทุกข์ กับนายกฯ

สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ

รวมเว็บร้องทุกข์
 


::: คำขวัญจังหวัดพิจิตร => ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร   รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน <= + => ต้นไม้ประจำจังหวัด   ต้นบุนนาค <= :::
ข้อมูลทั่วไป
รหัสโรงเรียน 07660602
วันก่อตั้งโรงเรียน 16/05/2518
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
Phiboonthammavetwittaya
ที่อยู่
เลขที่ 34 หมู่ที่ 5 ถนน  ตำบลบางคลาน   อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร   66130
หมายเลขโทรศัพท์
056-669200   หมายเลขโทรสาร 056-669199
E-Mail
phi-boon@hotmail.com
WebSite
www.phiboonthammavet.com
ผู้บริหารโรงเรียน

นายเกษม ชื่นเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ 0872097900

นายทะเบียนโรงเรียน
นายมานพ บุญยิ่ง  หมายเลขโทรศัพท์ 084-2312554
ตราโรงเรียน /
อักษรย่อโรงเรียน

พ.ว. ( พิบูลธรรมเวทวิทยา )

สีประจำโรงเรียน
สีเทา กับ สีแสด
        สีเทา      หมายถึง  ความคิดหรือสมอง ที่คิดแต่สิ่งดีงาม  สร้างสรรค์
        สีแสด    หมายถึง  สีเหลืองผสมกับสีแดง  หมายถึง ความกล้าหาญที่จะคิด
                                      สร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงาม  และถูกต้อง กล้าทำ  กล้าคิด                                          อย่างมีเหตุผล


จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2555

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

18

13

31

ม.2/1

10

11

21

ม.2/2

13

9

22

ม.3/1

20

9

29

ม.3/2

17

9

26

รวม  ม. ต้น

79

50

129

ม.4

15

16

31

ม.5

20

16

36

ม.6

18

14

32

รวม  ม. ปลาย

53

46

99

รวมทั้งหมด

132

96

228

 
     
 
Copyright © 2008 Webmaster :: Phiboonthammavetwittaya E-Mail :: Phi-boon@hotmail.com
Administrator :: Wirot Jekawong E-Mail :: aob_je@hotmail.com
สังกัด : สพท. พิจิตร เขต2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ